banner

Chính sách bảo hành

Đối với chính sách bảo hành tùy từng sản phẩm chúng tôi đã ghi trên phiếu bảo hành của sản phẩm đó.

 

- Với chính sách trả lại hàng hóa khi khách hàng nhận sản phẩm không đúng qui cách ,chất lượng sản phẩm có trên web của công ty chúng tôi.Sản phẩm đổi trả phải nguyên vẹn chưa sử dụng.