banner

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền.

Với chính sách trả lại hàng hóa khi khách hàng nhận sản phẩm không đúng qui cách ,chất lượng sản phẩm có trên web của công ty chúng tôi.Sản phẩm đổi trả phải nguyên vẹn chưa sử dụng.